ОП "Обреден комплекс - Бургас"

Общинско предприятие Обреден комплекс - Бургас е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Бургас за изпълнение на местни социални и стопански функции, свързани с организиране на ритуали, осигуряване на услуги и съпътстващите ги реквизити, символи и стоки, съгласно нормативните изисквания.

 

1. Организиране и извършване на услуги, свързани с радостните и траурни обреди, и осигуряване на съпътстващите ги реквизити, символи и стоки, в това число:

2. Осъществяване на дейности по извършване на сватбени ритуали за сключване на граждански брак;

3. Организира и/или договаря производството и снабдяването на гражданите с необходимите реквизити, символи, потреби и аксесоари, свързани със празници и обреди;

 

Общинско предприятие „Обреден комплекс – Бургас“ е създадено с Решение № 18 от 21.12.2020 и Решение № 20 от 23.02.2021 година на Общински съвет Бургас