Цени и услуги

Обреден дом

Сватбени ритуали

Сключване на граждански брак без ритуал

Ползване на Зала „Вардар“, за сключване на граждански брак, без ритуал до 1 час (делнични дни)

Възможни дни: Понеделник - Петък

Сключване на граждански брак без ритуал

Ползване на Зала „Вардар“ за сключване на граждански брак, без ритуал до 1 час (почивни и празнични дни)

Възможни дни: Събота - Неделя

Сключване на граждански брак с ритуал

Ползване на Зала „Вардар“ за сключване на граждански брак с ритуал (делнични дни)

Възможни дни: Понеделник - Петък

Сключване на граждански брак с ритуал

Ползване на Зала „Вардар“ за сключване на граждански брак с ритуал (почивни и празнични дни)

Възможни дни: Събота - Неделя

Граждански брак с ритуал – пиано и/или вокал

Ползване на КЦ „Морско казино“, за сключване на граждански брак с ритуал – Жива музика

Възможни дни: Събота - Неделя, Национални празници

Сключване на граждански брак с ритуал в голяма зала и пиано

Ползване на Експозиционен център „Флора“ за сключване на граждански брак, с ритуал в голяма зала и инструментал пиано

Възможни дни: Понеделник - Неделя

Пускане на гълъби за тържества, сватби и церемонии

Пускане на гълъби за тържества, сватби и церемонии

Възможни дни: Понеделник - Неделя

Сключване на граждански брак на място избрано от младоженците

Възможни дни:

Сключване на граждански брак на територията на ТК „Остров Света Анастасия“

Възможни дни: